· Snabbstart · Logga in 
   · Vad är FS       · Bönepelarna       · Ledning       · Kontakta oss       · Länkar   

De fem bönepelarna: Nationen och världen, det lokala sammanhanget, det personliga behovet, Israel och bönehjälpen!

Vår gemensamma bön delas in i fem huvudområden. När du registrerat dig som bedjare kan du ladda hem och skriva ut ett förebedjarunderlag till dina eller era bönestunder.

Det är viktigt att betona att bönearbetet är ett teamarbete. Böneämnena växer fram genom många under den helige Andes ledning och tillsammans utgör vi Herrens tempel i Sverige, som i enhet och respekt för varandra, ropar till Gud för Sverige och världen.

Bönepelare nr 1 - För nationen och världen: Böneämnena här är sammansatta av vårt nationella böneråd, som består av ledare och förebedjare som arbetar på både internationell, nationell och lokal nivå. Vårt mål är inte att täcka alla behov, utan att med den helige Andes ledning, bedja för just de behov han visar oss just då. Betoningen ligger på nationen Sverige mer än på världen.

Bönepelare nr 2 - För det lokala sammanhanget: För oss är det oerhört viktigt att få vara med och möjliggöra mer bön för alla lokala sammanhang. Den helige Ande kommer att visa dig eller er vilka böneämnen han vill att ni skall be för.

Bönepelare nr 3 – För ditt personliga behov: Denna bönepelare vill uppmuntra dig be för dina egna behov.

Bönepelare nr 4 – För Israel: Ett naturligt sätt att avsluta varje bön är att välsigna Israel och önska Jerusalem frid.

Bönepelare nr 5 - För det enskilda behovet: Denna pelare har fått namnet ”Bönehjälpen” Vi vill att alla som behöver bönehjälp och bönestöd skall kunna skicka in sina böneämnen till Förbön Sverige. Böneämnena kommer att behandlas konfidentiellt och på förebedjarunderlaget kommer du inte att se det enskilda böneämnet utan endast hur många böneämnen som just nu sänts in. Du lyfter då dem alla inför Herren. Vi kommer sedan att ha speciella förebedjare som lägger händerna på varje böneämne och ber för det. Inom ramen för Bönehjälpen kommer vi också att be för bönedukar, men då måste vi ödmjukt be om hjälp till omkostnaderna för Böneduk och expedieringskostnader.

2 besökare online
Just nu ber ->
0 person/er
Bönesvar ->
2010-03 Fick 2 ggr gåvan
2010-02 Ekonomisk välsignelse under kris
2010-02 Tandvärk borta efter förbön
2010-02 Baby helad från hög feber
2010-01 Fri från cancer
2010-01 Ekonomiskt under
2009-12 Cancern som inte kunde opereras är borta
2009-11 Tumör borta
2009-11 Halsförlamning försvann
2009-10 Helt smärtfri höft efter två år
Böneämnen ->
Mars 2010
- Tacka Gud väckelsen bland judarna i Israel
- Tacka för att SAAB är sålt och bed för Spyker
- Bed om enhet mellan de församlingar som vill väckelse och som söker sanningen i Ordet
- Bed för Chile
- PTL:s arbete
- Angående dig själv
:: Förbön Sverige :: Box 161 :: 294 23 SÖLVESBORG :: +46 (0)456 41198 :: info.forbon@forbonsverige.org ::
© 2006 PTL Minisitries. Alla rättigheter förbehållna. Ses bäst i Internet Explorer