· Snabbstart · Logga in 
   · Så funkar det       · Introduktionsbrev       · Registrera mig       · Logga in   

Välkommen till Förbön sverige!

Vår dröm och vårt mål är att så många som möjligt i Sverige skall förenas i bön som pågår varje timme, dygnet runt, år ut och år in. Vi tror på bön och är övertygade om att en gemensam, enhetlig bön, från så många kristna som möjligt i Sverige har kraft att påverka den andliga atmosfären i vårt land.

Vill du vara med? Kanske vill ni som församling vara med och ta ansvar för en hel vecka? Eller har du behov av hjälp i bön eller vill få en böneduk hemsänd till dig. Allt detta kan vi nu göra tillsammans. Vi vill, att Förbön Sverige skall vara ett verktyg, där vi betjänar varandra, förlöser bön och framförallt, där vi tillsammans ber om den Jesus väckelse vi alla längtar efter och som måste komma snart.

tommyhalf (13 KB)

”Kampen” skrev Paulus, är inte mot kött och blod utan mot makterna i himlarymderna och uppmanar oss att kämpa ”under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” Ef. 6:18

”Bed alltid i Anden”, är kompromisslösa ord och kan bara tolkas på ett sätt. De är också normgivande, för alla som vill bygga Jesu församling. Därför att till den grund, som apostlarna och profeterna lade och på vilken församlingen byggs, hör den bön som pågår alltid! Denna bön är en av grundbultarna i det andliga tempelbygget. När vi därför tillsammans, återigen nödgas erövra Sverige för Kristus, måste vi bygga på den rätta grunden.

Vårt problem är att Sverige är på fel väg. Dessbättre finns det i Bibeln undervisning om hur en nation kan ta sig ur svåra kriser. När Gud talade till Salomo om hur nationen Israel skulle styras, beskrev han också en tänkbar framtida situation, då Israel, precis som Sverige gjort idag, vänt sig bort från Gud. ”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk …” När pesten, torkan och gräshopporna drabbade Israel, befann sig landet i kris. Det var ett Israel på väg bort från Gud och välsignelsen, till förbannelsen och det samhälle som alltid växer fram när människan går sin egen väg. Om detta hände, menade Gud, har ni ett val! ”… men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land”, 2 Krön 7:13-14. Vägen ut ur nationens svåra tillstånd tillbaka till välsignelsen började med ödmjukelse, bön och omvändelse.

Väckelse är inte en metod utan vilar på två enkla, men kraftfulla troshandlingar. Den första är predikan, där vi alla tillsammans öppet lägger fram hela evangeliet, vi ställer fram Kristus som korsfäst och uppstånden. Den andra handlingen är bönen. När frälsningen i Jesus blir predikad, och en ständig bön fyller himlarymderna, skakas makterna och mörkrets inflytande minskar. Avfälliga kristna återvänder till kyrkorna, syndare upplever Jesus och hela samhället påverkas positivt.

Idag misströstar många, andra klagar, men vi måste inse att vi själva, som den samlade kyrkan i Sverige har försatt oss och Sverige i den situation vi befinner oss i. Det är inte Djävulens fel, det är vårt eget. Det initiativ vi en gång hade, har glidit oss ur händerna, men det finns en utväg. Om vi ödmjukar oss, i kärlek förlåter varandra, vänder om och börjar ropa till Gud, alltid och ständigt, kommer han i Jesu namn att besvara bönen och skaffa bot åt vårt land.

Välkommen till Förbön Sverige
Din broder i Herren

Pastor Tommy Lilja

2 besökare online
Just nu ber ->
0 person/er
Bönesvar ->
2010-03 Fick 2 ggr gåvan
2010-02 Ekonomisk välsignelse under kris
2010-02 Tandvärk borta efter förbön
2010-02 Baby helad från hög feber
2010-01 Fri från cancer
2010-01 Ekonomiskt under
2009-12 Cancern som inte kunde opereras är borta
2009-11 Tumör borta
2009-11 Halsförlamning försvann
2009-10 Helt smärtfri höft efter två år
Böneämnen ->
Mars 2010
- Tacka Gud väckelsen bland judarna i Israel
- Tacka för att SAAB är sålt och bed för Spyker
- Bed om enhet mellan de församlingar som vill väckelse och som söker sanningen i Ordet
- Bed för Chile
- PTL:s arbete
- Angående dig själv
:: Förbön Sverige :: Box 161 :: 294 23 SÖLVESBORG :: +46 (0)456 41198 :: info.forbon@forbonsverige.org ::
© 2006 PTL Minisitries. Alla rättigheter förbehållna. Ses bäst i Internet Explorer