· Snabbstart · Logga in 
   · Vad är FS       · Bönepelarna       · Ledning       · Kontakta oss       · Länkar   

Vad är Förbön Sverige?

Förbön Sverige är en bönemotor vars uppgift är att möjliggöra och förlösa bön dygnet runt tillsammans med allt Guds folk.

Vad vill vi?
– Vi vill att det varje timme, dygnet runt, år ut och år in, pågår en ständig bön från Guds folk i Sverige.

Finns det ett huvudböneämne?
– Ja, en lands- och världsgenomgripande Jesusväckelse.

Är ni en organisation?
– Nej, vi är en resurs, en teknisk lösning, ett instrument för att möjliggöra ständig bön.

Hur fungerar Förbön Sverige?
– Förbön Sverige fungerar utifrån den bönemotor som byggs upp allteftersom troende och församlingar tecknar sig för bön.

Hur fungerar själva bönearbetet?
– Förebedjaren - enskild, grupp eller församling - registrerar sig via Internet på de timmar denne ber. När registreringen är klar kan man ladda hem och skriva ut riktlinjer för bönen under den aktuella tiden. Vi kommer också att serva de som inte har Internet via telefon och vanlig post.

Kan vem som helst, som vill vara med och be enligt riktlinjerna, anmäla sig?
– Ja!

Finns det några krav?
– Ja, två: Det ena är att man ber den tid man registrerat samt avbokar vid förhinder, det andra är att om man vill sända in ett böneämne, vill vi att man berättar när och hur man fått bönesvar.

Kostar det något?
– Nej

Vilka bestämmer böneämnena?
– Alla som är med och ber eller sänder in böneämnen är med och påverkar innehållet i bönen. Därutöver finns ett böneråd som leds av Anders Hjälmarö som lägger fram de nationella böneämnena.

Vad ber Förbön Sverige för?
– Följande kategorier finns:

  1. Nationella och internationella böneämnen.
  2. Regionala och Lokala och böneämnen: En viktig del av förbönsarbetet är ni på eget initiativ eller på församlingens inrådan ber för era lokala behov.
  3. Personliga böneämen: Här ber du för de bönebehov just du har!
  4. Israel och det judiska folket.
  5. Bönehjälpen: Alla kan sända in personliga böneämnen, vilka lyfts i bön av alla.

Vilka är Förbön Sverige?
– Förbön Sverige utgörs av bedjarna, som registrerar sig via Internet eller per telefon.

Vilka administrerar Förbön Sverige?
– Arbetet administreras av PTL Ministries, vars säte finns i Sölveborg, tillsammans med ett flertal lokala församlingar.

Hur ser vi på Svensk kristenhet?
– En av hörnstenarna i bönen är att vi är för allt Guds folk. Vår fokus är inte på de faktorer som skiljer kyrkor och samfund åt, utan det som förenar: tron på Jesus Kristus och kyrkan så som den uttrycks i de klassiska bekännelseskrifterna. Vi exkluderar inga, utan Kristi kropp är alla de som är frälsta.

Hur ser vi på de bönerörelser som finns i vårt land?
– Vi är positiva och då vi inte är en bönerörelse utan ett verktyg, hoppas vi att Förbön Sverige skall få bli till hjälp även för bönerörelserna.

2 besökare online
Just nu ber ->
0 person/er
Bönesvar ->
2010-03 Fick 2 ggr gåvan
2010-02 Ekonomisk välsignelse under kris
2010-02 Tandvärk borta efter förbön
2010-02 Baby helad från hög feber
2010-01 Fri från cancer
2010-01 Ekonomiskt under
2009-12 Cancern som inte kunde opereras är borta
2009-11 Tumör borta
2009-11 Halsförlamning försvann
2009-10 Helt smärtfri höft efter två år
Böneämnen ->
Mars 2010
- Tacka Gud väckelsen bland judarna i Israel
- Tacka för att SAAB är sålt och bed för Spyker
- Bed om enhet mellan de församlingar som vill väckelse och som söker sanningen i Ordet
- Bed för Chile
- PTL:s arbete
- Angående dig själv
:: Förbön Sverige :: Box 161 :: 294 23 SÖLVESBORG :: +46 (0)456 41198 :: info.forbon@forbonsverige.org ::
© 2006 PTL Minisitries. Alla rättigheter förbehållna. Ses bäst i Internet Explorer